De eerste zegelringen kwamen al voor ten tijde van de Egyptenaren. Doel en gebruik onderscheiden zich niet wezenlijk van het eeuwen latere gebruik in Europa. een zegelring is te allen tijde voorzien van een afbeelding. Het meest voorkomend met een (familie)wapen. Dit is te herleiden naar de middeleeuwen.

Ridders op het slagveld hadden behoefte aan zichtbare onderscheidingstekens, veelal weergegeven met symbolen in felle kleuren aangebracht op schilden, mantels en kleden welke over paarden werden gelegd. Hierdoor was voor een tegenstander duidelijk waarneembaar met wie hij van doen had. Naast de ridder droeg het voetvolk de herkenbare heraldische kleuren van zijn Heer/Ridder.

Door het vele gebruik van familiewapens ontstond er in de middeleeuwen behoefte aan specialisten op dit gebied. Men noemde deze functionarissen ‘Herauten’ hieruit is het woord Heraldiek ontstaan. De Heraut stond in hoog aanzien en moest naast een uitgebreide kennis van familiewapens ook de personen kennen welke die voerden.

Later na de middeleeuwen wordt het voeren van een familiewapen ook voor niet-adellijke personen onmisbaar. Bestuurders en betere burgerij lieten familiewapens volgens de heraldische regels ontwerpen. Officiële documenten werden hiervan voorzien en bezegeld. Ook bij het verzenden van documenten of brieven werd een lakzegel aangebracht, zodat deze door de geadresseerde kon worden geopend door het zegel te verbreken met de garantie dat geen ander de inhoud al had gelezen.

Familiewapens werden en worden doorgegeven aan volgende generaties. Zo zijn er familiewapens welke reeds eeuwen in een familie aanwezig zijn.

De huidige zegelring heeft zijn praktische functie deels verloren. Toch blijft het een klassiek sieraad waarmee de drager zich weet te onderscheiden en zijn gevoel voor familietraditie tot uiting brengt.

Kort samengevat: ‘De zegelring’ blijft een juwelenklassieker die
familietraditie en historie verbindt.

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this